15 Mayıs 2012 Salı

KUTSAL KİTAPLARLA İLGİLİ GÖRSELLER

TEVRAT

ZEBUR
İNCİL

KUR'AN-I KERİM


KUTSAL KİTAP VE KUTSAL KİTAPLARA İMAN

I. ÖĞRENCİYİ DERSE HAZIRLAMA

 • Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek derse zihinsel olarak hazırlanmaları sağlanır. 
Ailede, okulda, sokakta gündelik yaşamımızı düzenleyen kurallar nelerdir?Bu kurallar olmasaydı hayatımız nasıl olurdu?Bu kurallar nereden çıkmıştır?
 • Öğrencilerinizin verdiği kural türleri dini kurallar, toplumsal kurallar ve yasal kurallar olarak tahtada sınıflandırılır.
 • Ardından dini kuralları hangi kaynaktan edindiğimiz sorulur.
 • 'Dini kuralların temel kaynağı olan kutsal kitaplar hakkında bilgi edinmek için derse geçebiliriz 'diyerek derse başlanır.
II. DERSİ SUNMA


Öğrencilere ;
Kutsal kitabımızın adı nedir?
Kutsal kitap nitelemesiyle isimlendiren başka kitaplar biliyor musunuz?
Biz Müslümanlar ''kutsal kitap'', ''ilahi kitap'', ''mukaddes kitap'' dediğimizde hangi kitapları kastederiz? gibi sorular sorularak derse başlanır. 
Derse konuyla ilgili kavramların açıklanması ile konuya giriş yapılır.
Kitaplara iman: Allah'ın bazı peygamberlere kitaplar indirdiğini ve bunların doğru ve gerçek olduğunu kabul etmektir.
Vahiy: Rabbimizin insanlara emir ve yasaklarını ilahi kitaplar ve peygamberler aracılığıyla bildirmesi, insanlarla konuşmasıdır.
Kutsal kitaplar: Allah'tan gelen vahiylerin yazılması ve iki kapak arasında toplanması sonucunda oluşan kitaplara denir.


 NİÇİN VAHİY GÖNDERİLMİŞTİR?


Rabbimiz, kullarına merhametinin bir göstergesi olarak ilk yaratılıştan itibaren insanlığa vahiyle yol göstermiştir. İyiyi kötüden ayırt edebilmemiz için peygamberler göndermiş ve onlara vahyetmiştir. Vahiy, insanların yaratılışlarındaki amacı bildirir; insanları zulümden, karanlıklardan, cehaletten kurtarıp adalete, aydınlığa ve doğru bilgiye ulaştırır. İlahi kitaplar aracılığıyla insanlar iyiyi, doğruyu, güzeli anlamakta kötü, yanlış ve çirkin olan şeyleri öğrenip onlardan uzaklaşmaktadırlar. Bütün ilahi kitaplar öz olarak aynı hakikatleri ifade ederler.
Sonra dört büyük kutsal kitapla ilgili bilgiler derste öğrenciye verilir.


  DEĞERLENDİRME


Aşağıdaki etkinlikte öğrencilerin kutsal kitaplar hakkında öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri amaçlanmıştır.


Aşağıdaki etkinlikte öğrencilerin kutsal kitap ve vahiy kavramlarının anlamlarını pekiştirmeleri amaçlanmıştır. Bu arada ilgili bazı terimlerin yazımına da dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
Aşağıdaki etkinlikte öğrencilerin kutsal kitaplarla ilgili kavramları pekiştirmeleri amaçlanmıştır. 


14 Mayıs 2012 PazartesiYukarıdaki video ile Hz.Yunus peygamberin hayatı hakkında öğrencilerin bilgi edinmeleri daha kolay olacaktır.


.


Hz.Nuh peygamberin hayatı ile ilgili yukarıdaki çizgi film öğrencilerin öğrenmelerinde yardımcı olacaktır.
Hz.Yusuf peygamber ile ilgili öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracak bir çizgi film.


6 Mayıs 2012 Pazar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6.SINIF
Öğrenme alanı : İNANÇ
1. ünite : PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

Ünite Bölümleri : 1. Peygamber Ve Peygamberlere İman
                                 1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
                                 1.2. Peygamberlerin Nitelikleri
                                 1.3. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
                             2. İlahi Kitap Ve İlahi Kitaplara İman
                                 2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
                                 2.2. İlahi Kitaplar
Kazanımlar :  
 • Peygamberlik ve peygamberlere imanın önemini kavrar.
 • Peygamberlerin özelliklerini sayar.
 • Peygamberlerin görevlerini sıralar.
 • Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin isimlerini sayar.
 • Kitap ve vahiy kavramlarını açıklar.
 • Kitaplara imanın önemini kavrar.
 • Dört büyük kutsal kitabı sayar.
Değerlendirme

I. ÖĞRENCİYİ DERSE HAZIRLAMA


 • Ders sürecinde kullanacağımız materyalleri hazırlamalı ve öğrencilerin de derste kullanacakları araç gereçleri hazırlamalarını istemeliyiz.
 • Aşağıdaki çalışmaları yaparak öğrencilerin derse zihinsel olarak hazırlanmalarını sağlamalıyız. 


Öğrencilere şu soruları sorarak yorumlarını alabiliriz:
''Peygamber''  kime denir? ''Peygamber'' ne yapar?
''Vahiy'' ne demektir? Vahiy kime gelir?
 Bu kavramların açıklamaları yapılarak derse giriş yapılır.
 Peygamber, Allah tarafından insanlar arasından seçilen ve onun mesajlarını insanlara ileten elçidir. Kur'an-ı Kerim'de ''peygamber''in karşılığı olarak ''nebi'' ve ''resul'' sözcükleri kullanılmıştır. Peygamberin ilettiği mesajlar, Allah'ın emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Bunlara ve bunların peygambere gönderilmesine vahiy denir.
 Sizce peygamberler neden insanlar arasından seçilmiştir?
İnsanlardan birinin peygamber olarak seçilmesi; vahyin anlaşılması, kabul edilmesi ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Peygamberler yaşadıkları toplumu her bakımdan çok iyi tanıdıkları için insanların sorunlarına doğru çözüm getirmiş ve insanlara önderlik etmişlerdir. Böylelikle onlar, vahyin uygulanmasında örnek olmuşlardır.
 Peygamberlerin Nitelikleri
Okulunuzu temsil edecek bir öğrenci seçseydiniz  bu kişide hangi özellikleri arardınız?
Konuya böyle bir soru sorarak başlayabiliriz.
Dünya ve ahiret hayatında mutluluk yollarını kendilerinden öğrendiğimiz peygamberler de bizim gibi insanlardır. Onlar da yerler, içerler, uyurlar, evlenip çocuk sahibi olurlar. Sokaklarda, çarşı ve pazarlarda gezerler. Ancak onlar, peygamber olmadan önce de toplumları tarafından doğru sözlü ve dürüst, güvenilir, zeki, kötü işlerden ve günahlarda  uzak duran insanlar olarak bilinirler.
Temel bilgiler verildikten sonra konuyu pekiştirmek için şöyle bir etkinlik yapılabilir:


 • Öğrencilerden altışarlı grup oluşturulur. Her grup arasında birer sözcü seçilir ve üyeler arasında peygamberlerin beş özelliği paylaştırılır.
 • Her grup üyesi okuduklarını diğer arkadaşlarıyla paylaşır.
 • Son olarak grup sözcülerinden biri tahtaya çıkarılarak seçilen bir peygamberlik özelliğini sınıf huzurunda diğer öğrencilere sunar. Bu etkinlik diğer grup sözcüleri ile devam eder.
 • Peygamberlerin özelliklerinin tümü belirtilen tarzda aktarılınca ve öğrenildiğine dair kanaat oluşunca çalışma bitirilir.
 İlk peygamber Hz. Adem (a.s) ile son peygamber Hz. Muhammed (a.s) arasında pek çok peygamber gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler 25 tanedir.


Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerle ilgili temel özellikler :
  Hz. Adem : İlk insan, ilk peygamber.
  Hz. İdris : İlk astronomi ve matematikle uğraşan kişidir.
  Hz. Nuh : Kavminden kendisine çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocukları da buna dahildir. 950 yaşına kadar yaşamıştır.
  Hz. Hud : Ad kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır.
  Hz. Salih : Semud kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır.
  Hz. İbrahim : Oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmiştir. Çok misafirperverdir. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir.
  Hz. Lut : Hz. İbrahim'e iman eden ilk kişidir.
  Hz. İsmail : Babası Hz. İbrahim'le Kabe'yi inşa etmiştir. Hz. Muhammed onun soyundan gelmektedir.
  Hz. İshak : Bütü peygamberlerin atasıdır.
  Hz. Yakub : Evlat acısı ve evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir.
  Hz. Yusuf : Kur'an'da toplu olarak bir surede baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir.
  Hz. Şuayb : Peygamberlerin hatibi olarak anılır.
  Hz. Musa : Kur'an'da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir.
  Hz. Harun : Hz. Musa'nın kardeşidir. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği en güçlü özelliğidir.
  Hz. Davud : Sesi çok güzeldir. Zebur ona indirilmiştir.
  Hz. Süleyman : Bütün canlılarla konuşma yeteneğine sahiptir.
  Hz. Eyyub : Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur.
  Hz. Zülkifl : Hz. Eyyub'un oğludur.Sabreden peygamberlerdendir.
  Hz. Yunus : Gönderildiği halkın kendisinin davetine aldırmaması üzerine yaşadığı şehri terk etmiştir. Bindiği gemiden denize atlamış, bir balık tarafından yutulmuş ve bir mucize olarak kendisini yutan balığın midesinde yaşamıştır. Hataları için samimi olarak tövbe etmiş, Allah'ın affetmesi üzerine yeniden şehrine dönmüştür. Toplumunun tamamı kendisine iman etmiştir. Bu özelliğe sahip tek peygamberdir.
  Hz. İlyas : Ba'l adlı bir puta tapan topluma gönderilmiştir.
  Hz. Elyesa : Hz. İlyas'a yardımcı olarak gönderilmiştir.
  Hz. Zekeriyya : Hz. Meryem'e koruyuculuk yapmıştır.
  Hz. Yahya : Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hz. İsa'nın müjdecisidir.
  Hz. İsa : Babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir.
  Hz. Muhammed : Son peygamberdir.


Bu konuyla ilgili şöyle bir etkinlik yapmamız konuyu pekiştirmemiz açısından faydalı olacaktır.


 • Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen peygamberlerle aynı isimleri taşıyan öğrencilerin isimleri tahtaya yazılır ve öğrencilerden tahtadaki isimlerin ortak yönünü tahmin etmeleri istenir.
 • Ardından Kur'a-ı Kerim'de 25 peygamberin adının geçtiğini belirterek kendi seçecekleri 3 peygamberin ismini ve özelliklerini okumaları istenir.
 • Öğrencilerin anlatmadıkları peygamberler hakkındaki bilgiler bir öğrenci tarafından sesli olarak okutulur.
 • Son olarak öğrencilere bu listede yer alan ve bugüne kadar adının hiç duymadıkları peygamberlerin olup olmadıkları sorulur.   
      DEĞERLENDİRME


Aşağıdaki etkinlikle öğrencilerin peygamberlerin özellikleri ile ilgili bilgilerini pekiştirmeleri amaçlanmıştır.
 Aşağıdaki etkinlikte öğrencilerin Kur'an'da geçen peygamber adlarını pekiştirmeleri amaçlanmıştır.